• Waarom hebben wij bezwaren tegen genetisch gemanipuleerd voedsel?

Waarom hebben wij bezwaren tegen genetisch gemanipuleerd voedsel?

In dit artikel wordt uitgelegd dat het niet om de manipulatie van voeding als zodanig gaat, maar om de effecten op milieu en onze gezondheid van de doelstelling, namelijk het ongebreideld kunnen spuiten van landbouwgiften als glyfosaat.