• Kosten

Kosten

Visie
In ons Centrum staat niet de ziekte centraal, maar de mens die lichamelijke, emotionele of geestelijke klachten heeft. Deze benadering betekent dat er naar gestreefd wordt een zo breed mogelijk beeld te vormen. Daarbij is ook de gehele voorgeschiedenis en het ontstaan van de klachten van belang.
Nadat een beeld gevormd is van de klachten, wordt zo nodig verder onderzoek gedaan. Dit kan een normaal lichamelijk onderzoek zijn, maar ook laboratorium onderzoeken behoren tot de mogelijkheden.

 

Verzekeringen
Of de kosten door de verzekering gedekt worden hangt af van de maatschappij en de polis die u heeft afgesloten. Dokter van Montfort is ingeschreven bij de AVIG, hetgeen voor de verzekering vaak een vereiste is. Wij hebben geen contract met een verzekeraar.

Het eerste consult bij dokter van Montfort bedraagt 160 euro; een vervolgconsult 115 euro.
Een intake bij Yvonne Coolen bedraagt 160 euro; een vervolgsessie individueel 115 euro en een relatiesessie 160 euro. Het is tevens mogelijk een dubbelconsult af te spreken.

Speciale diagnostiek of therapie (indien nodig) wordt op maat berekend en aan u voorgelegd.
Verschillende laboratorium onderzoeken worden door het laboratorium eerst in behandeling genomen als de betaling geregeld is.
We werken samen met verschillende laboratoria in binnen - en buitenland. Voor het individuele maatwerk van de logistiek en verwerking van de monsters worden kosten berekend voor:
-bestelling en voorraad materiaal
-bloedafname, etikettering en kopieën
-controle
-verzending via een pakketdienst of de koerier
-administratieve verwerking
Deze laboratoriumkosten bedragen 75 euro.
De kosten voor (herhaal)recepten die verzorgd worden op andere data dan de consulten bedragen 35 euro.
De receptuur wordt verzorgd door een apotheek.
Het Centrum mag (rest)medicatie niet in nemen.
De kosten voor vragen per mail, die niet met ja of neen beantwoord kunnen worden, maar waarvoor het behandelingsdossier geraadpleegd wordt, bedragen 35 euro.

Het Centrum voor Integrale Gezondheidszorg BV staat bij de KvK ingeschreven onder nummer 52891267.
BTW - identificatienummer is NL850651049B01
Vanwege de administratieve verwerking verzoekt het Centrum u contant of met pinpas te betalen. We proberen de kosten op deze manier zo laag mogelijk te houden. Indien u per bank wilt betalen worden  administratiekosten berekend. Indien u verhinderd bent wordt u verzocht minimaal 48 uur van tevoren af te melden. Bij niet tijdig afmelden wordt het consult doorberekend.