• Gestalttherapie

Gestalttherapie

In ons dagelijkse leven komen we voor veel uitdagingen te staan. Daarbij hebben we te maken met het aangaan en onderhouden van bekende en nieuwe relaties. Denk aan de relatie met onszelf, onze partner, kinderen, ouders, vrienden, collega’s, zakenrelaties en klanten. Daarom is het belangrijk inzicht te hebben in de vormen waarin dit contact plaats vindt.

Deze relaties bevinden zich in de 4 levensgebieden, te weten:
• De relatie met onszelf
• De intieme relatie met onze partner
• De sociale en vrije tijd relaties
• De werkrelaties

De manier waarop deze relaties zich ontwikkelen hangt mede af van onze eigen houding. Hoe meer we zijn wat we zeggen en voorleven waar we voor staan, hoe authentieker we communiceren wat we willen. We kunnen fantastische kwaliteiten en kennis ontwikkeld hebben; als we ons niet contactvol kunnen bewegen in relaties, zullen we moeizaam vooruitgang boeken in dat wat we nastreven. Daar waar een onbalans is kan er een dusdanige disharmonie ontstaan dat er een hulpvraag ontstaat. Deze vraag kan ook ontstaan uit het besef dat we meer handvatten nodig hebben om inzicht te krijgen in ons dagelijkse gedrag.

Zo kan men bij ons terecht met hulpvragen die betrekking hebben op:

Bewustzijnsontwikkeling
Partner relatie problemen
Mediation
Bestaanspijn
Chronische vermoeidheid
Burn out
Psycho somatiek
Stress
Coaching in werk- of leersituaties (denk daarbij ook aan pesten)
Existentiële vraagstukken

In de relatie tussen therapeut en cliënt worden de leerpunten helder die spelen op de contactgrens. De therapeut benoemt en spiegelt wat er gebeurt en zal vervolgens heldere en ervaringsgerichte werkvormen aandragen.

Nadat u een afspraak heeft gemaakt volgt een uitgebreide intake en wordt, indien zowel therapeut als cliënt het proces willen aangaan, een voorstel voor het begeleidingstraject aan u voorgelegd.