• Neuraaltherapie - Therapeutische Locaal Anesthesie

Neuraaltherapie - Therapeutische Locaal Anesthesie

De neuraaltherapeutische behandeling is er op gericht de neurovegetatieve functiestoornissen of orgaanziekten via het zenuwstelsel genezend te beïnvloeden. Hiertoe worden injecties met kleine hoeveelheden procaine op nauwkeurig te bepalen plaatsen toegediend. Het is een vorm van geneeskunde die wetenschappelijk verklaard kan worden door de theorieën van de extracellulaire matrix.

Filosofie

De extracellulaire matrix vormt de theoretische basis van de neuraaltherapie. De anatomische basis wordt gevormd door het zachte bindweefsel, dat circa 18 kilo van het menselijke weefsel bevat. In het bindweefsel worden zeer belangrijke lichaamsfuncties gereguleerd, zoals de stofwisseling, de temperatuurcontrole en de zuur-basehuishouding. Het belang van dit zgn. basis-bio-regulatiesysteem wordt nog eens onderstreept door het feit dat, behalve in de hersenen, geen enkele overdracht kan plaatsvinden zonder dit bindweefsel. Dat wil dus zeggen dat zuurstof en voedingsstoffen van de bloedvaten naar de orgaancellen getransporteerd worden via het bindweefsel; dat afvalstoffen via bindweefsel naar de bloedvaten getransporteerd worden dat ook prikkeloverdracht via zgn. neurotransmitters (prikkeloverdragende stoffen) door het bindweefsel doorgegeven worden. Dat is op de tekening te zien:


Tevens vindt via dit bindweefsel alle prikkeloverdracht plaats. Ontstaat er in het lichaam ergens een probleem, dan zal het grondsysteem als eerste reageren. De Weense groep onder prof. Pischinger toonde aan dat een prikkeling in dit systeem niet alleen ter plekke, maar ook op afstand reacties kan geven.

Dit vindt plaats via een netwerk van aan elkaar gekoppelde suiker- en eiwitmoleculen dat zich uitstrekt over het hele bindweefsel. Volgens prof. Heine vormen deze ketens het oudste informatiesysteem van de zuurstof ademende een- en meercellige wezens. Dit houdt dus in dat alle cellen via dit netwerk onderling kunnen communiceren. Het door de neuraaltherapeuten gebruikte procaine werkt in op deze ketens, evenals op de regulatiesystemen binnenin de cel.

 

Behandeling

De neuraal therapeutische behandeling gebeurt door het injecteren van kleine hoeveelheden procaine op de plaats van de pijn, in een litteken of bij een zenuw. Normaal moet dit een aantal malen worden herhaald.